Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης – Νέα πρόεδρος η Ευαγγελία Μητράγκα-Νάτσινα

Παύλος Καλεμκερίδης
1 Λεπτά αναγνωσης

Κατόπιν πρόσκλησης του υποψηφίου του πλειοψήφησε, Κυριάκου Τσακιλτζίδη, συνεδρίασαν την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  στις εκλογές που διενεργήθηκαν την 9η Ιουνίου 2023 και συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Μητράγκα-Νάτσινα

Αντιπρόεδρος: Νίκη Μανάδη

Γενικός Γραμματέας: Κυριάκος Τσακιλτζίδης

Ταμίας Νικόλαος Παπαστεργίου

Εφορος Δημοσίων Σχέσεων: Ευαγγελία Τανάγια

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που στην 15χρονη ιστορία του Συλλόγου μας εκλέγεται Γυναίκα Πρόεδρος, όπως και ότι συμμετέχουν τρεις γυναίκες στη σύνθεση του ΔΣ

ΠΗΓΗ: Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6325249097662409&output=html&h=327&adk=3166162&adf=196462300&pi=t.aa~a.3602729684~rp.1&daaos=1687262233663&w=393&lmt=1687273122&rafmt=1&to=qs&pwprc=7331660475&format=393×327&url=https%3A%2F%2Ftop-sport.gr%2Findex.php%2F39769%3Ffbclid%3DIwAR3GQmk-5Y-htyFczBrcKZ5Wx6AwcmTIgixrrpbZ0xPHiUNpetzXsoakFVM&fwr=1&pra=3&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=40&dt=1687273126147&bpp=13&bdt=4370&idt=13&shv=r20230614&mjsv=m202306080101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc5ad16403823bee6-22263bfec4dd00e7%3AT%3D1683637712%3ART%3D1687273126%3AS%3DALNI_MZLaE8X4iFt7xujZ–EX5V7-QsGSQ&gpic=UID%3D00000bf8a89a1439%3AT%3D1683637712%3ART%3D1687273126%3AS%3DALNI_MYGUbQlUEX2OH6bMp6oCeITDjWOfQ&prev_fmts=0x0%2C393x327%2C393x327&nras=4&correlator=1818328991319&frm=20&pv=1&ga_vid=25920596.1683637711&ga_sid=1687273125&ga_hid=1246671423&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=1&u_h=851&u_w=393&u_ah=851&u_aw=393&u_cd=24&u_sd=2.75&dmc=4&adx=0&ady=3283&biw=393&bih=679&scr_x=0&scr_y=699&eid=44759842%2C44759876%2C44759927%2C31075307%2C44788441%2C44794781&oid=2&pvsid=217924025019607&tmod=1415012459&uas=3&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Flm.facebook.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C393%2C0%2C393%2C679%2C501%2C866&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=1152&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=2&fsb=1&xpc=ZFDJyZeqTL&p=https%3A//top-sport.gr&dtd=247

Share This Article