Οικονομική Ενίσχυση των Σωματείων Α’ και Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Καστοριάς.

Παύλος Καλεμκερίδης
1 Λεπτά αναγνωσης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Καστοριάς με απόφαση της στην συνεδρίαση της 29-17/06/2023, αποφάσισε  όπως επιχορηγήσει όλα τα σωματεία των πρωταθλημάτων της Α’και Β΄Ερασιτεχνικής κατηγορίας με το ποσό των 400 Ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων της εγγραφής στο μητρώο καθώς και την τροποποίηση των καταστατικών τους.

Για τον λόγο αυτό καλούνται  όλα τα σωματεία από την Δευτέρα 17/07/2023 να προσέρχονται   και να καταθέσουν στην Γραμματεία της Ένωσης Γραμμάτιο Είσπραξης  και τον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου ώστε να γίνει η  εκταμίευση.

Πηγή: ΕΠΣ Καστοριάς


Share This Article