Εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή κερκίδων στο ΔΑΚ Κοζάνης

Παύλος Καλεμκερίδης
3 Λεπτά αναγνωσης

Εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κοζάνης». Το ύψος της προεκτιμάται σε 368.195 ευρώ.

Στο έργο περιλαμβάνονται τα παρακάτω επιμέρους αντικείμενα:

1. Η ανέγερση νέων κερκίδων με χώρους αποδυτηρίων-W.C., χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, αποθηκευτικούς χώρους, κ.λπ., κάτω από τον χώρο των νέων κερκίδων.

2. Το «ιδιόμορφο» σχήμα της εναπομείνασας ελεύθερης επιφάνειας νοτιοανατολικάτου γηπέδου παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κερκίδων για ακόμα 1300 με 1500 άτομα, καλύπτοντας επιφάνεια περί των 1800μ2, συνυπολογιζόμενης σ΄αυτήν και της επιφάνειας των κλιμακοστασίων πρόσβασης.

3. Η επιφάνεια, η οποία εν δυνάμει μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από τις νέες αυτές κερκίδες εκτιμάται στα 1000μ2. Στον χώρο αυτό, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και το κτίριο του κυλικείου, καθώς και το κτίριο των κοινοχρήστων σήμερα W.C., επιφανείας περί τα 200,00μ2. Στην περίπτωση αυτή πιθανά να ληφθεί απόφαση κατεδάφισης των κτισμάτων του σημερινού κυλικείου και κοινοχρήστων W.C. και η οποία απόφαση θα έχει σχέση με το εάν η κεντρική είσοδος στο χώρο του Αθλητικού κέντρου παραμείνει στο σημείο που αυτή βρίσκεται σήμερα ή μετατοπιστεί νοτιότερα, πιο κοντά στο συγκρότημα των νέων κερκίδων.

4. Επισημαίνεται ότι η αναγκαιότητα καθαίρεσης και πιθανής ενσωμάτωσής κυλικείου και κοινοχρήστων W.C. στον χώρο κάτω από τις νέες κερκίδες θα οριστικοποιηθεί μετά την πλήρη τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου και των εγκαταστάσεων αυτού, και διαπιστωθεί ότι αλλαγή θέσης της κεντρικής εισόδου στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου είναι αφενός μεν εφικτή, αφετέρου αναβαθμίζει την λειτουργικότητα του όλου χώρου, επιλύοντας σημερινές δυσλειτουργίες αυτού.

5. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (υπό γωνία) εκτός της περίφραξης του γηπέδου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, επί της οδού Δαβάκη, κατά μήκος του πεζοδρομίου του ευρισκομένου απέναντι από τον ήδη διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης μπροστά από το «στρατιωτικό γήπεδο». Η εν λόγω διαμόρφωση χώρου στάθμευσης προτείνεται να γίνει σε μήκος περί τα 200,00μ. όσο περίπου είναι και το πρόσωπο του οικοπέδου του Αθλητικού Κέντρου επί της οδού Δαβάκη, συνολικού εμβαδού 1.000,00 τ.μ.

6. Διαμόρφωση χώρου ανατολικά του νέου κτιρίου των κερκίδων μέχρι την οδό Ολυμπιάδος. Η εν λόγω έκταση, που προτείνεται να διαμορφωθεί ως β’ τμήμα, είναι 650τ.μ. και ενδεχομένως στο σημείο αυτό να διαμορφωθεί και είσοδος μεγάλων οχημάτων (λεωφορείων), από την οδό Ολυμπιάδος

Πηγή: prlogos.gr

Share This Article