Αν δεν αποσυρθεί θα αποβληθεί ο Ηρακλής Η απόφαση της SL2

Παύλος Καλεμκερίδης
2 Λεπτά αναγνωσης

Το ΔΣ της Super League 2 αποφάσισε να προειδοποιήσει τον ΠΟΤ Ηρακλής, ώστε εντός 30 ημερών να παραιτηθεί της προσφυγής του στα πολιτικά δικαστήρια. Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε σήμερα Τετάρτη (19/07) στη Super League 2.

Αποφασίστηκε η τιμωρία, αρχικά με προειδοποίηση και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών του ΠΟΤ Ηρακλή για την προσφυγή του στα πολιτικά δικαστήρια.

Οι Θεσσαλονικείς που σκοπεύουν να προσφύγουν κατά αυτής της απόφασης στο Διαιτητικό Δικαστήριο , έχουν προθεσμία 30 ημερών να αποσυρθούν,

Όπως προβλέπει το άρθρο 35 του Κ.Α.Π.: «Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, νομικό ή φυσικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες ποινές από την κατά περίπτωση διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο.:

α) Ομάδα που ασκεί ένδικο βοήθημα οιασδήποτε μορφής (αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, προσφυγή, αίτηση ακυρώσεως κ.ο.κ.) τιμωρείται, με απόφαση της E.E. της διοργανώτριας αρχικά με προειδοποίηση και ποινή απαγόρευσης μετεγγραφών για την αμέσως επόμενη μετεγγραφική περίοδο.

Εφόσον τριάντα (30) ημέρες μετά την επιβολή της πρώτης ποινής, παρά την προειδοποίηση επιμένει στην άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, αποκλείεται, με νέα απόφαση της E.E. της διοργανώτριας από τους υπόλοιπους αγώνες τους πρωταθλήματος που μετέχει ή θα μετάσχει και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η παράβαση.

Ειδικά όταν διοργανώτρια είναι η SUPER LEAGUE 1, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται αμφισβήτηση, προ της επιβολής της ποινής στην υπαίτια ομάδα, δύναται να υποβάλει σχετικό ερώτημα στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, για το αν το ασκηθέν ένδικο βοήθημα υπάγεται στην ανωτέρω απαγόρευση»

Πηγή: Sfina.gr

Share This Article