Ανταλλαγή πλακετών μεταξύ των Προέδρων του Α.Σ.Ιωνικού περιοχής Βαθυλάκκου και της Α.Ε.Π.Κοζάνης Χάρη Παπαδόπουλο

Παύλος Καλεμκερίδης
0 Λεπτά αναγνωσης